Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT tng_xnotes.ID as ID, tng_xnotes.note as note, tng_notelinks.persfamID as personID, tng_xnotes.gedcom as gedcom FROM (tng_xnotes, tng_notelinks) WHERE tng_xnotes.ID = tng_notelinks.xnoteID AND tng_xnotes.gedcom = "1" ORDER BY note LIMIT 50

SELECT command denied to user 'rypinzpg_espen'@'localhost' for table 'tng_xnotes'