Det har oppstått en feil i TNG programvaren. Dette kan skyldes et konfigurasjonsproblem, en ufullstendig oppgradering eller en programfeil. Hvis du er eieren av nettstedet, kan du kontakte TNG systemstøtte for å få hjelp med dette problemet. Vennligst kopier spørringen under og lim den inn i meldingen.

Spørring: SELECT sourceID, title, shorttitle, author, tng_sources.gedcom as gedcom, treename FROM tng_sources INNER JOIN tng_trees on tng_sources.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE tng_sources.gedcom = "1" ORDER BY title LIMIT 50

SELECT command denied to user 'rypinzpg_espen'@'localhost' for table 'tng_sources'